Måleteknik

Behovet for at måle, og måle korrekt, stiger i takt med de krav og ønsker, som vi til stadighed møder inden for alle former for industrivirksomhed, byggeri og håndværk samt i service- og vedligeholdelsessektoren. Krav om højere præcision og behov for forudsætninger for mere effektive såvel som mere miljøvenlige og moderne metoder driver udviklingen inden for måleteknik.

SE PRODUKTER

Udfør inspektion, kontrol, fejlsøgning eller dokumentation i trange og svært fremkommelige rum med moderne inspektionskameraer.

Mekaniske håndmåleapparater såsom skydelærer, gevindmålere, dybde- og højdemålingsinstrumenter. Alle kan bruges i uendelig mange udførelser på værkstedsgulvet i alle typer virksomheder.

Fugt- og temperaturmåling samt måling af lyd, lys og dugpunkter for såvel det indre som det ydre miljø på arbejdspladsen. Her finder du også varmekameraer.

Luna_Matteknik_Eltest_5_puff

Eltestinstrumenter til industrielektrikeren i produktionsindustrien samt et supplerende sortiment til værksteds-, service- og vedligeholdelsessektoren.

For øget effektivitet og nøjagtighed tilbyder vi flere niveauer af lasermålere lige fra letanvendelige afstandsmålere og linjelasere til mere avancerede roterende lasere.

Vægte til en række forskellige områder: butik/detailhandel, lagervirksomhed, godshåndtering, levnedsmiddelindustri osv.