Vores miljøpolicy

Vores miljøpolicy som en del af Begrman & Beving udtrykker vores vilje til at tage vores del af ansvaret for at vise hensyn til miljøet og medvirke til en permanent bæredygtig udvikling. Miljøarbejdet skal foregå inden for rammerne af koncernens forretningside, og det skal være vel integreret i driften. Med medarbejdernes solide kompetence og med konsekvent udvikling af koncernens viden om miljøeffekter kan vi stadig stræbe efter at have et helhedssyn på alle miljøspørgsmålene.

CERTIFIERING

Luna er certificeret med hensyn til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø ifølge kravene i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Det betyder, at vi har dokumenterede rutiner for, hvordan vi kan arbejde for at opnå tilfredse kunder, mindre miljøpåvirkning og et sikkert arbejdsmiljø. Certificeringsvirksomheden DNV holder øje med vores arbejde på dette område.

CERTIFIKAT

KONTAKT

Har du spørgsmål om Lunas kvalitets- og miljøarbejde, kan du kontakte Anita Åsedal Luna AB, tlf. +46 104 54 74 22.

EU findes der miljøbestemmelser om producentansvar for emballage samt elektriske produkter og batterier m.m. Vi påtager os ansvaret for emballage samt elektriske produkter og batterier gennem vores medlemskaber af henholdsvis FTI og Elkretsen (svensk organisation).

REACH er EU´s omfattende forordning om kemiske produkter, men den gælder også for farlige stoffer i ikke-kemiske produkter. Luna følger udviklingen af stoffer på den såkaldte Kandidatliste, dvs. stoffer der kan blive certificeringspligtige, begrænsede eller forbudte. En anden EU-bestemmelse er RoHS, ifølge hvilken der er forbud mod at bruge visse metaller og kemiske forbindelser i elektriske produkter. Luna har sikret, at kravene i RoHS overholdes.

Ved forhandling af kemiske produkter, der indeholder fareklassificerede stoffer, skal der foreligge sikkerhedsdatablade. Vores sikkerhedsdatablade (SDB) til kemiske produkter er tilgængelige for vores forhandlere på Toolstore.

TILL TOOLSTORE

I vores rolle som mellemled i kæden mellem producent og kunde stiller vi krav til leverandører og producenter i overensstemmelse med vores miljøpolicy og certificering. Er du leverandør og har spørgsmål om, hvordan vi arbejder. Kontakt os, hvis du ønsker flere oplysninger.

KONTAKTA OSS